Kemija

Kemija

Kemijski elementi

Kemijski elementi:

 

Število

Ime

Kemijski simbol

Atomska masa

Gostota pri 20 °C

Tališče

Vrelišče

1

vodik

H

1.00794 g/mol

0.084 g/l

-259.1 °C

-252.9 °C

2

helij

He

4.002602 g/mol

0.17 g/l

-272.2 °C

-268.9 °C

3

litij

Li

6.941 g/mol

0.53 g/cm3

180.5 °C

1317 °C

4

berilij

Be

9.012182 g/mol

1.85 g/cm3

1278 °C

2970 °C

5

bor

B

10.811 g/mol

2.46 g/cm3

2300 °C

2550 °C

6

ogljik

C

12.011 g/mol

3.51 g/cm3

3550 °C

4827 °C

7

dušik

N

14.00674 g/mol

1.17 g/l

-209.9 °C

-195.8 °C

8

kisik

O

15.9994 g/mol

1.33 g/l

-218.4 °C

-182.9 °C

9

fluor

F

18.9984032 g/mol

1.58 g/l

-219.6 °C

-188.1 °C

10

neon

Ne

20.1797 g/mol

0.84 g/l

-248.7 °C

-246.1 °C

11

natrij

Na

22,989768 g/mol

0,97 g/cm3

97,8 °C

892 °C

12

magnezij

Mg

24,305 g/mol

1,74 g/cm3

648,8 °C

1107 °C

13

aluminij

Al

26,981539 g/mol

2,70 g/cm3

660,5 °C

2467 °C

14

silicij

Si

28,0855 g/mol

2,33 g/cm3

1410 °C

2355 °C

15

fosfor

P

30,973762 g/mol

1,82 g/cm3

44 (P4) °C

280 (P4) °C

16

žveplo

S

32,066 g/mol

2,06 g/cm3

113 °C

444,7 °C

17

klor

Cl

35,4527 g/mol

2,95 g/l

-101°C

-34,6 °C

18

argon

Ar

39,948 g/mol

1,66 g/l

-189,4 °C

-185,9 °C

19

kalij

K

39,0983 g/mol

0,86 g/cm3

63,7 °C

774 °C

20

kalcij

Ca

40,078 g/mol

1,54 g/cm3

839 °C

1487 °C

21

skandij

Sc

44,95591 g/mol

2,99 g/cm3

1539 °C

2832 °C

22

titan

Ti

47,88 g/mol

4,51 g/cm3

1660 °C

3260 °C

23

vanadij

V

50,9415 g/mol

6,09 g/cm3

1890 °C

3380 °C

24

krom

Cr

51,9961 g/mol

7,14 g/cm3

1857 °C

2482 °C

25

mangan

Mn

54,93805 g/mol

7,44 g/cm3

1244 °C

2097 °C

26

železo

Fe

55,847 g/mol

7,87 g/cm3

1535 °C

2750 °C

27

kobalt

Co

58,9332 g/mol

8,89 g/cm3

1495 °C

2870 °C

28

nikelj

Ni

58,69 g/mol

8,91 g/cm3

1453 °C

2732 °C

29

baker

Cu

63,546 g/mol

8,92 g/cm3

1083,5 °C

2595 °C

30

cink

Zn

65,39 g/mol

7,14 g/cm3

419,6 °C

907 °C

31

galij

Ga

69,723 g/mol

5,91 g/cm3

29,8 °C

2403 °C

32

germanij

Ge

72,61 g/mol

5,32 g/cm3

937,4 °C

2830 °C

33

arzen

As

74,92159 g/mol

5,72 g/cm3

613 °C

613 (sublimiert) °C

34

selen

Se

78,96 g/mol

4,82 g/cm3

217 °C

685 °C

35

brom

Br

79,904 g/mol

3,14 g/cm3

-7,3 °C

58,8 °C

36

kripton

Kr

83,8 g/mol

3,48 g/l

-156,6 °C

-152,3 °C

37

rubidij

Rb

85,4678 g/mol

1,53 g/cm3

39 °C

688 °C

38

stroncij

Sr

87,62 g/mol

2,63 g/cm3

769 °C

1384 °C

39

itrij

Y

88,90585 g/mol

4,47 g/cm3

1523 °C

3337 °C

40

cirkonij

Zr

91,224 g/mol

6,51 g/cm3

1852 °C

4377 °C

41

niobij

Nb

92,90638 g/mol

8,58 g/cm3

2468 °C

4927 °C

42

molibden

Mo

95,94 g/mol

10,28 g/cm3

2617 °C

5560 °C

43

tehnecij

Tc

98,9063 g/mol

11,49 g/cm3

2172 °C

5030 °C

44

rutenij

Ru

101,07 g/mol

12,45 g/cm3

2310 °C

3900 °C

45

rodij

Rh

102,9055 g/mol

12,41 g/cm3

1966 °C

3727 °C

46

paladij

Pd

106,42 g/mol

12,02 g/cm3

1552 °C

3140 °C

47

srebro

Ag

107,8682 g/mol

10,49 g/cm3

961,9 °C

2212 °C

48

kadmij

Cd

112,411 g/mol

8,64 g/cm3

321 °C

765 °C

49

indij

In

114,82 g/mol

7,31 g/cm3

156,2 °C

2080 °C

50

kositer

Sn

118,71 g/mol

7,29 g/cm3

232 °C

2270 °C

51

antimon

Sb

121,75 g/mol

6,69 g/cm3

630,7 °C

1750 °C

52

telur

Te

127,6 g/mol

6,25 g/cm3

449,6 °C

990 °C

53

jod

I

126,90447 g/mol

4,94 g/cm3

113,5 °C

184,4 °C

54

ksenon

Xe

131,29 g/mol

4,49 g/l

-111,9 °C

-107 °C

55

cezij

Cs

132,90543 g/mol

1,90 g/cm3

28,4 °C

690 °C

56

barij

Ba

137,327 g/mol

3,65 g/cm3

725 °C

1640 °C

57

lantan

La

138,9055 g/mol

6,16 g/cm3

920 °C

3454 °C

58

cerij

Ce

140,115 g/mol

6,77 g/cm3

798 °C

3257 °C

59

prazeodim

Pr

140,90765 g/mol

6,48 g/cm3

931 °C

3212 °C

60

neodim

Nd

144,24 g/mol

7,00 g/cm3

1010 °C

3127 °C

61

prometij

Pm

146,9151 g/mol

7,22 g/cm3

1080 °C

2730 °C

62

samarij

Sm

150,36 g/mol

7,54 g/cm3

1072 °C

1778 °C

63

evropij

Eu

151,965 g/mol

5,25 g/cm3

822 °C

1597 °C

64

gadolinij

Gd

157,25 g/mol

7,89 g/cm3

1311 °C

3233 °C

65

terbij

Tb

158,92534 g/mol

8,25 g/cm3

1360 °C

3041 °C

66

disprozij

Dy

162,5 g/mol

8,56 g/cm3

1409 °C

2335 °C

67

holmij

Ho

164,93032 g/mol

8,78 g/cm3

1470 °C

2720 °C

68

erbij

Er

167,26 g/mol

9,05 g/cm3

1522 °C

2510 °C

69

tulij

Tm

168,93421 g/mol

9,32 g/cm3

1545 °C

1727 °C

70

iterbij

Yb

173,04 g/mol

6,97 g/cm3

824 °C

1193 °C

71

lutecij

Lu

174,967 g/mol

9,84 g/cm3

1656 °C

3315 °C

72

hafnij

Hf

178,49 g/mol

13,31 g/cm3

2150 °C

5400 °C

73

tantal

Ta

180,9479 g/mol

16,68 g/cm3

2996 °C

5425 °C

74

volfram

W

183,85 g/mol

19,26 g/cm3

3407 °C

5927 °C

75

renij

Re

186,207 g/mol

21,03 g/cm3

3180 °C

5627 °C

76

osmij

Os

190,2 g/mol

22,61 g/cm3

3045 °C

5027 °C

77

iridij

Ir

192,22 g/mol

22,65 g/cm3

2410 °C

4130 °C

78

platina

Pt

195,08 g/mol

21,45 g/cm3

1772 °C

3827 °C

79

zlato

Au

196,96654 g/mol

19,32 g/cm3

1064,4 °C

2940 °C

80

živo srebro

Hg

200,59 g/mol

13,55 g/cm3

-38,9 °C

356,6 °C

81

talij

Tl

204,3833 g/mol

11,85 g/cm3

303,6 °C

1457 °C

82

svinec

Pb

207,2 g/mol

11,34 g/cm3

327,5 °C

1740 °C

83

bizmut

Bi

208,98037 g/mol

9,80 g/cm3

271,4 °C

1560 °C

84

polonij

Po

208,9824 g/mol

9,20 g/cm3

254 °C

962 °C

85

astat

At

209,9871 g/mol

 

302 °C

337 °C

86

radon

Rn

222,0176 g/mol

9,23 g/l

-71 °C

-61,8 °C

87

francij

Fr

223,0197 g/mol

 

27 °C

677 °C

88

radij

Ra

226,0254 g/mol

5,50 g/cm3

700 °C

1140 °C

89

aktinij

Ac

227,0278 g/mol

10,07 g/cm3

1047 °C

3197 °C

90

torij

Th

232,0381 g/mol

11,72 g/cm3

1750 °C

4787 °C

91

protaktinij

Pa

231,0359 g/mol

15,37 g/cm3

1554 °C

4030 °C

92

uran

U

238,0289 g/mol

18,97 g/cm3

1132,4 °C

3818 °C

93

neptunij

Np

237,0482 g/mol

20,48 g/cm3

640 °C

3902 °C

94

plutonij

Pu

244,0642 g/mol

19,74 g/cm3

641 °C

3327°C

95

americij

Am

243,0614 g/mol

13,67 g/cm3

994 °C

2607 °C

96

kurij

Cm

247,0703 g/mol

13,51 g/cm3

1340 °C

/

97

berkelij

Bk

247,0703 g/mol

13,25 g/cm3

986 °C

/

98

kalifornij

Cf

251,0796 g/mol

15,1 g/cm3

900 °C

/

99

einsteinij

Es

252,0829 g/mol

/

860 °C

/

100

fermij

Fm

257,0951 g/mol

/

/

/

101

mendelevij

Md

258,0986 g/mol

/

/

/

102

nobelij

No

259,1009 g/mol

/

/

/

103

lavrencij

Lr

260,1053 g/mol

/

/

/

104

ruterfordij

Rf

261,1087 g/mol

/

/

/

105

dubnij

Db

262,1138 g/mol

/

/

/

106

seaborgij

Sg

263,1182 g/mol

/

/

/

107

bohrij

Bh

262,1229 g/mol

/

/

/

108

hasij

Hs

265 g/mol

/

/

/

109

meitnerij

Mt

266 g/mol

/

/

/

110

darmstadtij

Ds

269 g/mol

/

/

/

111

rentgenij

Rg

272 g/mol

/

/

/

112

ununbij

Uub

277 g/mol

/

/

/

113

ununtrij

Uut

/

/

/

/

114

ununkvadij

Uuq

/

/

/

/

115

ununpentij

Uup

/

/

/

/

116

ununhexij

Uuh

/

/

/

/

117

ununseptij

Uus

/

/

/

/

118

ununoctij

Uuo

/

/

/

/

Opomba: / - pomeni neznano.

Če posedujete informacije za elemente, oziroma njegove lastnosti, ki so označeni kot "neznano" pišite na uredništvo .